Paranormale/spirituele woorden- en begrippenlijst

Verwoord naar de inzichten en persoonlijke ervaringen van paragnost/helderziende en magnetiseur Ron Malestein

 

Woord vooraf:

Het is hinderlijk als je iets interessants leest, maar niet verder kan komen, omdat je enkele woorden of begrippen vaag of helemaal niet kent. Ik heb daar wat aan willen doen.

Ik heb me bewust beperkt tot een korte uitleg van een spiritueel woord/begrip. Er zijn uiteraard nog veel meer woorden/begrippen.

Ik hoop dat je de volgende boeken die je nog gaat lezen beter zal begrijpen.

 

Tip 1:
Je kunt een woord of begrip naar keuze opzoeken, maar het woordenboek kan je ook gewoon een keer rustig doorlezen.
Mijn advies is: lees de gehele tekst minimaal een keer goed door. Je verbreedt daardoor je kijkt op deze wereld/materie in één keer.

 

Tip 2:
Ik heb bij enkele bijzondere onderwerpen websites en boeken vermeld, die de moeite waard zijn om te bezoeken/te lezen.

 

Tip 3:

Ik raad alle belangstellende lezers aan om meer basis inzichten te verwerven. Door onder andere mijn boek: ‘Allerlei paranormaliteiten’ te lezen. Zie voor meer informatie op mijn website.

 

Copyright:

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, enz. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Copyright © 1999-2023 Ron Malestein – Den Haag.

Inhoud:

Woord vooraf / bekijk de woorden:
Akasha-kronieken (het oergeheugen van de aarde/kosmos)
Astraal
Astrale bezoekers
AUM/Uhm
Aura
Begraven
‘Beschermengelen’
Bewustzijnsdraad (deel van het Zilveren koord)
Bezetenheid
Bijna-dood-ervaringen
Bovenzintuiglijk
Chakra
Contrôle
Cremeren
Dematerialiseren
Derde oog
Deva
Dierenriemtekens – Zodiak
Direct stem apparaat (‘Paranormale telefoonverbinding met gene zijde’)
Dood
Duivel
Engelen
Entiteit
Esoterie
Etherisch lichaam
Fluïdekoord
Fytotherapie
Gedachtewolk (aura ‘wolken’ van energie)
Geest
Gene zijde
Gidsen
Glaasje draaien
God/Allah etc.
Hel
Helderhoren
Helderruiken
Heldervoelen
Helderziende
Helderziendheid
Hemel
Hiernamaals
Incarneren
Indalen
Ingevingen
Inwijding/ingewijdenen
Karma, de wet van
Kinetische krachten
Kirlian-fotografie
Kringloop der ziel
Levensdraad (deel van het Zilveren koord)
Levensfilm
Levensprogramma/lot
Leviteren (levitatie)
Lichtsferen
Maan
Magie, witte en zwarte
Magnetiseren
Materialiseren
Mediteren
Medium
Meesters van Wijsheid
New-Age tijdperk (ookwel het nieuwetijds tijdperk)
Occultisme
Ongehechtheid
Overgaan
Paragnost
Paranormaal
Paranormale geneeskunde
Parapsychologie
Reïncarnatie, wet van
Reïncarneren
Rulof, Jozef
Sferen aan gene zijde
Spirit
Spiritisme
Spiritueel
Symbolen (symbolische betekenis)
Telekinese
Telepathie
Tweelingziel
Uittreden
Verlichting
Verschijning
Volgende planeet
Voorspellen
Voorspellende dromen
Voortbestaan
Voorvoelen
Ziel
Zilveren koord
Zonnevlecht (en je leren af te sluiten)
Copyright

 

Akasha-kronieken (het oergeheugen van de aarde/kosmos)
Een heel moeilijk begrip. Simpel gezegd: alle gedachtes en handelingen van mensen op de aarde en in de kosmos blijven in de aura eeuwig voortbestaan. Net als bijvoorbeeld op een Dvd/videofilm, het beeld en het geluid maar dan ook het gevoel er om heen. De hele geschiedenis is voor een geestelijk hoogontwikkeld persoon aan gene zijde ‘op te roepen’. Dit is ‘daar’ een natuurlijk proces en alleen mogelijk voor iemand vanaf de vierde sfeer van licht (bewustzijn) aan gene zijde. Door ons aardse stoffelijk lichaam zijn we hier (gelukkig) grotendeels voor afgesloten. Dat is beter, want anders zou je erg beïnvloedt worden door al je vorige levens. Na de dood (je overgang) zie je jouw levensfilm van je zojuist afgelopen leven.

Astraal
Naast de aarde met de planeten (onze gewone stoffelijke wereld), is er op een andere (energie) golflengte nog een andere wereld, namelijk de astrale ruimte. Dit is de wereld van de geest (voor mens en dier). Beide ‘ruimtes’ behoren wel bij de aarde. Zoiets als 1a en 1b. In de astrale wereld gebruik je je tweede lichaam, namelijk het ‘geestelijk lichaam’. Je geestelijk lichaam is een eeuwig lichaam, die je altijd bij je hebt gedurende alle levens (wedergeboorte/reïncarnatie). Het vertrouwde stoffelijk lichaam trek je als het ware net als een jas uit na je overlijden.

Astrale bezoekers
Personen, die na de aardse dood in het hiernamaals voortleven, komen dikwijls even kijken hoe het met ons (verder)gaat. Een astrale bezoeker komt dus van gene zijde, een ander energie/trillingsgebied.

AUM/Uhm
Het woord ‘aum’, wat je ongeveer uitspreekt als ‘oom’ (ooohhhhmmm), is een bijzondere klank (trilling) die iedereen kan toepassen. Door Boeddhisten veel gebruikt in hun meditaties. Door deze klank tijdens je meditatie te gebruiken, kan je zelf je geest en aura iets meer tot rust brengen. Deze mystieke klank trilt (resoneert) namelijk door van je hoofd, naar je buik/borst, naar je stuit. Je kunt ook andere woorden/klanken neuriën en gebruiken. Het zal je zonder meer een stuk verder brengen. Probeer dit eens een week lang enkele minuten of langer per dag uit. Gewoon even een begin maken. Voor iedereen kan dit heel heilzaam zijn. In het begin is het even wennen aan die grappige trilling/klank, maar je went daar snel aan.

Aura
Een aura is een uitstralingsveld rondom mensen, dieren, planten en mineralen (eigenlijk om werkelijk alles). Dit energieveld heeft verschillende kleuren. Helderziende mensen zien een aura, van één of twee meter, om mensen heen. De plaats van de kleuren in de aura (boven- of onderin), de helderheid en de grootte van de aura, zeggen bijvoorbeeld iets over je karakter, jouw besef (bewustzijn/evolutiepunt) en je gezondheid. Ieder mens wordt geboren met minimaal twee à drie vaste basiskleuren in de aura. Hoe verder iemand groeit, in liefde en kennis (bewustzijn), des te groter en helderder wordt het stralingsveld van de aura.

Begraven
Een mens kan zich veel beter laten begraven dan cremeren. Een deel van de levenskrachten (etherische aura-energie) hangt nog na het overlijden aan het achtergebleven stoffelijk lichaam. Dit kan je helderziend waarnemen. Deze energieën kunnen ALLEEN door het ontbindings/verteringsproces vrijkomen (‘Van stof tot stof’ uit de Bijbel). Alle overgegane mensen hebben last van de crematie. In de toekomst wordt er niet meer gecremeerd. Men heeft dan meer inzicht in de aura en de levenskrachten van de mens. Dit geldt voor overal ter wereld, ondanks geloof, cultuur (Aziaten) enz. Voor mensen die door een ongeluk verbranden geldt dit gelukkig niet, de ziel ‘trekt’ zich dan met een klap uit het etherische energieveld terug.
Leestip: in het boek ‘Een blik in het hiernamaals’ van Jozef Rulof kan je hier meer over lezen. Zie Internet.

‘Beschermengelen’
Een beschermengel is eigenlijk hetzelfde als een gids of astrale helper. Je kunt voor werkelijk alles hulp en bescherming krijgen. In het verkeer, het gezin, je gezondheid, het werk (uitvindingen) enz.
Overgegane (overleden) mensen hebben geen vleugels, maar verplaatsen zich door gedachtekracht/wilskracht met hun geestelijk lichaam. De Bijbelse getinte prentjes zijn symbolisch, dus onjuist. Het geestelijk lichaam heeft geen vleugels omdat er aan gene zijde ook geen zwaartekracht zoals hier op aarde is. Er zijn daar geen vleugels dus nodig.
Eigenlijk kan iedereen vroeg of later aan gene zijde een ‘beschermengel’ van iemand op aarde zijn of worden.

Bewustzijnsdraad (deel van het Zilveren koord)
Je aardse stoffelijk lichaam zit tijdens je leven, door middel van verbindingsdraden, (eigenlijk etherische energiekoorden) vast met je ‘geestelijk lichaam’. Wanneer je sterft ‘breken’ deze koorden. Je gaat dan geheel verder met je geestelijk lichaam. Het bewustzijnsdraad zit bij je hoofd en buik vast aan de aura. Voor het gewone oog is dit niet zichtbaar.

Bezetenheid
Bezetenheid in dit verband wil zeggen dat iemand anders (of meerdere personen tegelijk) van gene zijde met een sterkere wil (geestkracht) jouw denken gedeeltelijk of geheel wegdrukt. Spiritistische/paranormale spelletjes, zoals glaasje draaien, zijn ontzettend gevaarlijk. Je mag NOOIT op deze wijze iemand ‘oproepen’. Ik raad je als helderziende heel stellig in alle gevallen af om hier aan mee te doen. Je speelt werkelijk met vuur. Geen enkele aardse dokter (psychiater) kan jou bevrijden van zo’n astrale etter (‘lifter’). Je kunt veel beter afwachten totdat iemand spontaan met een mooie boodschap naar jou toekomt. Over het algemeen zijn spontane boodschappen/berichten goed (inspirerend).
Ook met te veel (sterke) drank, drugsmisbruik moet je erg oppassen. Het ‘verlamt’ als het ware je natuurlijke bescherming van je aura. Je maakt je hierdoor erg kwetsbaar voor vervelende invloeden, die je normaal gesproken niet kunt zien.

Bijna-doodervaringen
Na een zwaar ongeluk, narcose of na een zware hartaanval, kan je met je geestelijk lichaam enkele meters boven je lichaam toe staan te kijken. Je bent door de klap (ongeluk, zware vergiftiging, ziekte) er even met je geestelijk lichaam ‘uitgeslingerd’. Zolang je verbindingsdraden, tussen het stoffelijk aards lichaam en je geestelijk lichaam, niet verbroken zijn, ben je niet dood. Je zal later weer gewoon ontwaken. Veel mensen veranderen sterk in hun denken en manier van leven na zo’n wonderlijke ervaring. Een bijna-doodervaring, afgekort B.D.E., is eigenlijk een korte uittreding/uitstapje met je geestelijk lichaam, in de buurt van je aardse lichaam of in de sferen van gene zijde.

Bovenzintuiglijk
We hebben vijf gewone zintuigen. Daarnaast heb je ook vijf (para)zintuigen in het geestelijk lichaam (je geest). Beide lichamen hebben dus dezelfde zintuigen, alleen op een andere golflengte. Met die andere zintuigen doe je paranormale indrukken op. Sommige (para)zintuigen zijn van nature iets actief. Dit is bij ieder mens weer anders. Bovenzintuiglijk waarnemen is dus anders waarnemen dan met de zintuigen van je gewone aardse/stoffelijk lichaam.
In de toekomst zullen steeds meer mensen deze gevoeligheid krijgen.

Chakra
Ons stoffelijk lichaam wordt met etherische energie ‘gevoed’ door het etherische energie lichaam. In het etherisch lichaam (aura) zitten veel kleine en zeven grote chakra’s (draaikolken van energie). Elke hormoonklier in ons aards stoffelijk lichaam staat in verbinding met een chakra. Het is onverstandig om deze chakra’s te vroeg te ontwikkelen/prikkelen (door cursussen enz.). Laat dit proces geheel aan de natuur over. De bekendste chakra is de zonnevlecht (plexus solar). Naarmate ons bewustzijn toeneemt komen deze chakra’s steeds krachtiger in werking. De chakra’s van een ontwikkelde persoon zijn groter en helderder dan
van een primitieve (onontwikkelde) persoon. Een geestelijk ontwikkelde persoon van gene zijde ‘leest’ ons innerlijk aan onder andere de chakra’s en de aura.

Contrôle
Is een ander woord voor gids, begeleider of astrale leider. Een contrôle is een beschermer van een paranormaal begaafde die op telepathische wijze informatie doorgeeft. Bijvoorbeeld via beelden (foto’s en korte filmpjes), gevoelens, geluiden, geur of smaak. Iedere persoon heeft meerdere astrale beschermers.

Cremeren
Na het overlijden blijft er nog een deel van de (etherische) levenskrachten aan het achtergebleven stoffelijk lichaam hangen. Dit is helderziend waar te nemen. Deze energieën kunnen alleen door het ontbindings/verteringsproces geheel vrijkomen (‘van stof tot stof’ in de Bijbel). Een mens kan zich daarom veel beter laten begraven dan cremeren. ALLE overgegane mensen (dus ook jij) hebben later last van de crematie. In de toekomst wordt er niet meer gecremeerd. Men heeft dan meer inzicht in de aura en de levenskrachten van de mens. Dit geldt voor overal ter wereld, ondanks geloof, cultuur enz.

Tip 1: in het boek ‘Een blik in het hiernamaals’van Jozef Rulof kan je hier meer over lezen.
Tip 2: bij twijfel: waarom zou je dit niet van mij aannemen. Ik heb echt geen aandelen bij een begrafenisonderneming.

Dematerialiseren
Het totaal laten verdwijnen van een voorwerp of persoon. Dit gebeurt alleen bij enkele zeer bijzondere paranormale mensen. De persoon wordt door gene zijde even later weer terug ‘geplaatst’. Alle stof/materie is in wezen energie (licht). Als je de sleutel tot het bewerken van de energie zou weten dan kan je daar van alles mee doen, zoals: materialiseren, dematerialiseren, bijzonder genezingen verrichten, jezelf verplaatsen, iets leviteren enzovoort. Dit komt niet zo vaak voor omdat mensen heel erg hiervan kunnen schrikken. (Zie ook materialiseren)

Derde oog
Een ander woord/begrip voor een persoon die het vermogen van helderzien heeft. Helderziende mensen ‘zien’ in hun gedachten beelden, kleine filmpjes van het verleden of toekomst. Dit wordt het ‘derde oog’ genoemd. Je ziet dus niet met je gewone aardse ogen maar met het ‘derde oog’. Dit vermogen wordt ook wel eens het ‘tweede gezicht hebben ‘genoemd.

Deva
Een voor het gewone oog onzichtbaar, maar zeer werkzaam ‘etherisch natuurvolkje’. Deze ‘natuurgeesten/wezentjes’ helpen de aarde met het groeien van bijvoorbeeld planten. Al (alles) het stof op aarde wordt door hen verzorgd. Het zijn de grote ‘bouwers van de natuur’.
We zullen hen allemaal in de toekomst helderziend (met ons ’tweede gezicht/derde oog’) kunnen zien. Dat komt omdat wij lichter/etherischer worden, we vergeestelijken (we gaan innerlijk hoger trillen). Deva’s zijn de ‘bouwvakkers’ van de natuur. Je hebt ook deva’s die zich richten op het helen (genezen) en zich bezighouden met muziek (kunst).
In de boekjes van White Eagle (zie uitgeverij Ankh-Hermes - Deventer) wordt vaak over deva’s gesproken. Een heel bijzonder boekje over dit thema is: ‘Broederschap van mens en engel. Zeer interessante Nieuwetijds boekjes voor de iets meer gevorderde onderzoeker.

Dierenriemtekens – Zodiak
Er zijn twaalf dierenriemtekens in de zodiak. Alle dierenriemtekens hebben een eigen karakter. Als je bijvoorbeeld honderd personen met het dierenriemteken Ram hebt, dan hebben zij allen enkele bijzondere overkomsten van karakter. Een geoefend Astroloog kan aan de hand van je geboortetijdstip en plaats een horoscoop (een tekening) maken. In deze tekening kan je verschillende aspecten van bijvoorbeeld het karakter, gezondheid, hobby’s, werk, verleden en toekomst enz. van een persoon ‘lezen’.
De informatie die in diverse tijdschriften staan, slaat helemaal NERGENS op. Je kunt bijvoorbeeld ruim één miljoen mensen (1/12 de van de bevolking) met het dierenriemteken ‘Vissen’ niet allemaal op hetzelfde tijdstip laten verhuizen of laten overlijden, zoals daar dikwijls wordt veronderstelt. Een horoscoop is ALTIJD strikt gebonden aan één persoon. Er is altijd maar één persoon exact op dat moment geboren. Astrologie is een hele interessante maar wel pittige studie.

Studietip: In mijn werkboek/cursus: ‘Wat getallen onthullen aan de hand van de geboortedatum’ heb ik de bijzonderheden van de twaalf dierenriemtekens in de zodiak behandeld. Deze cursus geeft je meer inzicht in jezelf en anderen. 

Direct stem apparaat (‘Paranormale telefoonverbinding met gene zijde’)
In de nabije toekomst wordt een heel fijngevoelig apparaat uitgevonden die je kan vergelijken met onze telefoon. Ik noem het de ‘paranormale telefoonverbinding’ met gene zijde. Van twee kanten, deze zijde (aarde) en gene zijde, wordt er hard aan gewerkt om dit bijzondere contact tot stand te brengen. Dit apparaat komt in handen van de staat (gelukkig dan geen misbruik). Er zal hiermee niet geknoeid kunnen worden omdat de meesters van gene zijde (hoge gidsen) er verantwoordelijk voor zijn (en blijven). Het zal een grote invloed hebben op zowel de kerk en de staat. De denkwijze (het spiritueel besef) van de mens zal onder andere door deze uitvinding enorm in de komende ‘nieuwe’ tijd veranderen’. Er zullen maar een paar van deze apparaten komen. Het wordt niet commercieel misbruikt (het bijzondere apparaat blijft beschermd).

Dood
De dood is niet meer dan het uittrekken van een ‘oude jas’. Jij als persoon gaat (met je geestelijk lichaam) naar het volgende gebied. Dit volgende gebied wordt zowel: het hiernamaals, gene zijde, land van de dood en de astrale wereld genoemd. Er zijn verschillende gebieden (sferen). Dit heeft te maken met jouw niveau van bewustzijn/ontwikkeling. Iedereen gaat na de dood naar zijn eigen gebied (‘klas’) van innerlijke/geestelijke ontwikkeling.
Uiteindelijk evolueert iedereen naar sferen van licht (Bijbelse ‘hemel’). Het is daar heel prettig om te leven.

Duivel
Er bestaat niet zoiets als een duivel. Er zijn wel hele slechte mensen die ‘duivelse’ karaktereigenschappen hebben. Echte door-en-door slechte mensen komen na de dood in de ‘lage’ sferen/gebieden van gene zijde terecht. De duivel is door de kerk verzonnen. De kerkelijke schriftgeleerden hebben een totaal andere kijk op het leven dan de oorspronkelijke Christenen (Essenen). Er is ook geen vagevuur en eeuwige verdoemenis. Dit was om mensen bang te maken. Ieder mens evolueert van de hele lage naar hogere (bewustzijns) sferen. Dit is mogelijk door reïncarnatie (wedergeboorte). Je kunt dit zien als het bewandelen van een trap van ontwikkeling. Gewoonlijk noemen we dit de evolutie.

Engelen
Hiermee worden meestal (astrale) personen bedoeld die verder dan wij zijn geëvolueerd. Deze mensen, die verder leven aan gene zijde, hebben geen vleugelen. Zij reizen/verplaatsen zich door middel van ‘gedachtekracht’ (op wilskracht). Door verschillende levens (reïncarnatie) groeien we langzaam in bewustzijn. Later zullen wij allemaal zelf ook als een ‘engel’ zijn. Toch groeien/evolueren we allemaal nog veel verder. Eens komen we op de volgende planeet na de aarde. (Zie ook beschermengelen). Je hebt naast het mensenrijk ook het engelenrijk, zie deva’s.

Entiteit
Is een ander woord voor een persoon die na z’n aardse leven in het volgende gebied (gene zijde of hiernamaals) voortleeft. Vroeger noemde je dat een ‘geest’, maar dat vind ik een vervelend woord. Ik vind bijvoorbeeld mijn overleden grootvader geen geest. Maar nog steeds een gewoon mens die aan ‘de andere kant’ (hiernamaals) van het leven verder voortleeft.

Esoterie
Allerlei paranormale/spirituele/occulte wetenschappen, zoals: handopleggen (magnetiseren), helderziendheid bestuderen, automatisch schrift, kaartleggen, het beoefenen van astrologie, orakelen enz. De kerk heeft dit eeuwen lang tegengehouden. Gelukkig kan je vandaag de dag er vrijer over praten en zonder echte problemen het beroepsmatig uitoefenen.

Etherisch lichaam
Dat deel van de aura van de mens dat het gewone stoffelijk lichaam van (etherische) energie voorziet. Soms noemen ze dit ook wel eens het ‘dubbel’, omdat het dezelfde contouren heeft als je stoffelijk lichaam. Een aura bestaat uit verschillende lagen/onderdelen. In het etherisch lichaam (aura) liggen zeven grote en tientallen kleinere chakra’s. Dit energielichaam (transparant of witte ‘mist’) wordt als eerste door een van nature paranormaal gevoelige mensen gezien. (Zie ook de aura).

Fluïdekoord
Fluïdekoord is een ander woord voor verbindingskoord (het zilveren koord uit de Bijbel). Dit etherisch koord verbindt het aardse grofstoffelijk lichaam met het geestelijk lichaam. Dit koord ‘breekt’ tijdens de dood. (Zie ook het bewustzijns- en levensdraad). Jij blijft dezelfde persoon ondanks het verbreken van dit koord.

Fytotherapie
Kruiden/planten geneeskunde (iets anders dan homeopathie). Je kunt jezelf goed helpen (zelfmedicatie) om bijvoorbeeld bij onrust en nervositeit het geneeskrachtige plantje Passiflora te gebruiken (Passiflora complex van het merk A.Vogel). Personen met een onrustige maag, vanwege innerlijke onrust, raad ik melisse-thee met een heel klein beetje verpulverde zoethout aan. Magnetiseren is goed te combineren met geneeskrachtige kruiden, dit vanwege de natuurlijk krachten.
Website tip voor zelfmedicatie: www.vogel.nl of het merk La Drôme uit Frankrijk.

Gedachtewolk (aura ‘wolken’ van energie)
Als mensen sterk aan elkaar denken kan je soms enkele tellen (aura)wolken van kleuren zien. Dit zijn in werkelijkheid ‘gedachtekrachten’ (gedachten en emoties). Meestal zie je bijna kleurloze of witte wolken. Maar je kunt ook allerlei kleuren of diverse kleurencombinaties zien. Een enkele keer kan je in zo’n wolk een gezicht zien verschijnen. Dat kan zowel iemand van ‘deze zijde’ (de aarde) als gene zijde zijn. Deze energieën ‘schieten’ door de ruimte. Ik vind dit elke dag weer opnieuw een wonderlijk kleurig schouwspel. Het zien van aurawolken geeft aan dat je in sterke mate paranormaal gevoelig bent. Niet iedereen doet hier iets mee.

Geest
Een mens bestaat simpel gezegd uit twee delen. Het tijdelijke stoffelijke voertuig (je tijdelijke aardse lichaam) en het geestelijk lichaam. Het geestelijke lichaam (jij dus) doet gedurende je duizenden levens ontzettend veel ervaringen op. Het geestelijk lichaam is eeuwig, dus onsterfelijk. Andere woorden voor geest zijn: entiteit, intelligentie, verschijning, astrale bezoeker, overgegane enz. Jij die dit nu leest is de geest en niet jouw lichaam. Jij ‘zit’ tijdelijk in dit aardse lichaam.

Gene zijde
Je hebt deze zijde (de aarde) en gene zijde. Met gene zijde wordt het voortbestaan of hiernamaals bedoeld. Gene zijde is het gebied (astrale sfeer of land van de geest) waar mens en dier na de aardse dood naar toe gaan. Na onze dood (beter overgaan) gaan we allemaal naar gene zijde. Wanneer het weer de tijd is om op de aarde geboren te worden gaan we van gene zijde weer terug naar de aarde. Dit gebeuren/proces wordt reïncarnatie genoemd. We evolueren (groeien in bewustzijn en liefde) door elke keer opnieuw geboren te worden.

Gidsen
Dat zijn ‘leraren/hulpverleners’ die aan gene zijde leven. Jouw gidsen hebben dikwijls in hun vorige levens geworsteld met dezelfde problemen als jij. Synoniemen voor gids zijn: contrôle, astraal begeleider, astraal beschermer. Gidsen hebben vaak ‘aan die andere kant’ een bepaalde studie gedaan.

Glaasje draaien
Het glaasje draaien is een paranormaal/spiritistisch spelletje om in contact te treden met gene zijde. Je hebt bijvoorbeeld het kruis en bord spelletje ‘oui/ja-bord’. Dit is beslist heel erg gevaarlijk, want vervelende overleden personen komen hier als eerste op af. Je kunt je er beter niet mee bezighouden, omdat zo’n persoon je leven negatief kan gaan beïnvloeden als hij hier de kans voor krijgt (jij zelf geeft). Zo’n astrale etter (ook wel lifter genoemd) gaat niet zomaar weer weg. Sommige personen raken daardoor zelfs ‘bezeten’ en komen in de psychiatrie terecht.
Het is vooral onder studenten een populair ‘spelletje’, maar ze weten werkelijk niet waar ze zich mee bezighouden. Mijn advies is: wacht rustig af. Als er een bericht voor je moet komen dan komt die er toch wel. Lees liever een goed paranormaal/spiritueel boek. Later na je aardse leven heb je meer dan genoeg tijd om gene zijde te ontdekken.

God/Allah etc.
De Schepper van ‘al’ het leven. Deze ‘Kracht/Bewustzijn’ drukt zich uit door (in) al het leven. Alles staat door middel van een grote kosmische aura in verbinding met elkaar (zie ook ziel en alziel). Wij zijn allemaal godsvonken. Na tal van levens worden we ‘Godsmensen’, dit door middel van reïncarnatie (wedergeboorte). We moeten onze aangeboren goddelijke vermogens, die in de kiem zitten, verder ontwikkelen. Alle gebeurtenissen zijn gericht op de evolutie.
Boekentip voor meer gevorderde lezers: ‘Het ontstaan der heelal’ van Jozef Rulof. Website www.theageofchrist.com.
Het is beter om eerst de eerste boeken van de grote serie te lezen. Er zit een opbouw in.

Hel
In het hiernamaals heb je verschillende lage en hogere gebieden van ontwikkeling. Hele ‘slechte’ mensen (massamoordenaars) komen in de sferen van duisternis terecht. Ieder mens (en dier) heeft altijd afstemming op één van al die verschillende bewustzijnssferen. Je gaat direct na je dood naar jouw sfeer die innerlijk bij jou past toe. Door verschillende levens (reïncarnatie) groei je naar de hogere gebieden. Niemand blijft voor eeuwig in deze naargeestige sferen, (hel) en vagevuur is er ook niet. Vagevuur/vuur staat voor negatieve hartstocht, het is een symbool voor moord en doodslag, bedrog, ziekelijke jaloezie enz. Ieder mens doorloopt alle zeven lage sferen van duisternis en zeven hogere sferen van licht (bewustzijn) van de aarde. Dit hoort bij de menselijk evolutie. Op de aarde begint ieder mens als kannibaal en eindigt als een geestelijk bewust en vriendelijke persoonlijkheid. Daarna wordt hij naar een volgende planeet ‘aangetrokken’. Dit zijn de ontwikkelings fases van de evolutie van mens en dier.

Helderhoren
Helderhoren is het in je gedachte ‘horen’ van een stem. Deze stem is vaak erg zacht, maar wel herkenbaar en makkelijk te onderscheiden. Meestal zegt jouw persoonlijke gids van gene zijde (maar kan ook een familielid zijn) je iets. Je kunt ergens op gewezen worden (gewaarschuwd) en soms wordt er iets voorspelt. Het gebeurt ook wel eens dat een toevallige ‘voorbijganger’ iets zegt wat helemaal nergens op slaat. De astrale leider/gids van een medium heeft de mogelijkheid om iets in gedachten (telepathisch) te zeggen. Helderhoren staat in verband met de keelchakra. Er zijn zintuigen in ons gewone aardse lichaam maar ook in het geestelijke lichaam. De twee verschillende serie zintuigen werken op eigen golflengte (trillingsgebied).

Helderruiken
Het op paranormale wijze ‘ruiken’ van bijvoorbeeld iemands parfum, sigaren, motorolie of zelfs ziekte. Ook iedere aura heeft zo zijn eigen specifieke ‘luchtje’. Geestelijke mensen ruiken bijvoorbeeld veel prettiger dan zeer materialistische ingestelde mensen. Je kunt zowel van mensen van deze zijde (nog op de aarde) als overgegane personen (gene zijde) hun geurtjes ruiken. Een overgegaan persoon gebruikt een geur soms voor jou als herkenning. Meestal ruik je ‘iets’ een paar tellen, dan is het weer weg. Voor de duidelijkheid je ruikt dit niet met je neus van het aardse stoffelijk lichaam, maar met je geestelijk lichaam.

Heldervoelen
Heldervoelen is iets aanvoelen zonder voorkennis of nog zonder dat een persoon iets gezegd heeft. Je kunt iemand z’n stemming, ziekte, bezigheden, wensen, zomaar ‘opvangen/aanvoelen’. Het is niet eenvoudig om je eigen wensen/gevoelens te scheiden van paranormale ingevingen/gevoelens. Soms kan je iets al in de toekomst (voor)voelen.

Helderziende
Een persoon die in z’n gedachten zwart-wit of in kleur beelden of ‘foto’s’ van mensen, dieren of situaties ziet. Je kunt een beeld(en) of klein filmpje zowel in het (verre) verleden als in de toekomst zien. Enkele helderziende mensen zien aura’s rond mensen, dieren, planten en materie (zon, planeten, wolken, water enz.). Niet elke paranormaal gevoelige persoon gaat (hoeft) met z’n gaven beroepsmatige iets (te) doen. Sterke helderziende mensen hebben bewust contact met hun geestelijke leider van gene zijde. Zij krijgen informatie door in de vorm van bijvoorbeeld beelden of filmpjes. Sommige beelden kunnen bijzonder helder zijn, nog helderder dan je met je gewone ogen kunt zien.

Helderziendheid
Helderziendheid is het ‘zien’ van aura’s, beelden en kleine ‘filmpjes’ over mensen, dieren enz. in je gedachten (hoofd). Deze beelden worden dikwijls door personen van gene zijde op je ‘gedachte(scherm)’ afgedrukt. Sommige helderziende mensen ‘praten’ ook in gedachten met overgegane personen. Je kunt ook oude beelden zien van personen of situaties die al lang geleden hebben plaatsgevonden. Voor sommige mensen is het hinderlijk om steeds onbekende mensen (verschijningen) te zien.
Voor ieder mens is er een vaststaand levensprogramma. Je komt met een bepaalde taak/opdracht op de aarde. Je kunt alleen maar helderzien (of heldervoelen) wat er ‘moet’ gebeuren. Alle gebeurtenissen in ons leven hebben te maken met goed of minder goed karma wat we zelf in vorige levens (situaties) hebben opgebouwd.

Hemel
De betere en mooiere gebieden (bewustzijnssferen) waar je na je aardse dood naar toe gaat. De hemel is min of meer een Bijbels woord. Tegenwoordig spreek je over de sferen van licht (bewustzijn) van gene zijde. We groeien/evolueren naar steeds hogere (bewustere) gebieden (planeten) in de ruimte van de Schepper.

Hiernamaals
Het leven na het aardse leven (na je dood). Synoniemen zijn: het voortbestaan, gene zijde, land van de geest, land van de dood.

Incarneren
Incarneren is het weer opnieuw geboren worden (terugkomen) op aarde. Mensen hebben duizenden levens achter de rug (reïncarneren). Na de bevruchting ‘daalt’ jouw geest/ziel spoedig in het vruchtje (baby). Je hebt direct verbinding met je toekomstige ouders, broertjes of zusjes.
De gedachten om in een vroeg stadium te aborteren is onjuist. Je ‘blokkeert’ de weg van de persoon die graag naar de aarde komt. Opmerking: ik vind wel dat een dergelijke beslissing iemand zijn persoonlijke keuze is.

Indalen
Het is het omgekeerde van wat er gebeurd bij wat we sterven of de dood noemen. Jij komt van gene zijde terug in een aards lichaam. Je daalt in een stoffelijk aards lichaam (vrucht/baby lichaampje). Tijdens de dood ga jij uit het stoffelijk lichaam met jouw geestelijk lichaam.

Ingevingen
Een ingeving is een onverwachtse gedachte of gevoel van een persoon of situatie hebben. Het kunnen zowel leuke als zeer pijnlijke indrukken van iets of iemand zijn. Iedereen heeft ingevingen maar je moet hier wel extra aandacht aan besteden en niet zoals zo veel mensen doen het wegdrukken of negeren. Je kunt jezelf hier in trainen/scherper maken door je ervaringen in een dagboekje op te schrijven. Je kunt dan later goed zien wat er van waar of niet van waar was.
Soms brengt iemand van gene zijde op telepathische wijze (van aura naar aura) informatie (jouw ingeving) over. Zij ‘leggen’ als het ware de informatie in jouw aura/geest. Soms ‘vang’ je spontaan een gedachte of een gevoel van iemand op zonder dat hij daar bewust van is.
Wees altijd extra voorzichtig met het uitspreken van een ingeving. Je kunt niet alles zo maar zeggen zonder dat er ergens naar gevraagd is.

Inwijding/ingewijdenen
Na duizenden levens krijgen we steeds meer inzicht in onszelf, de ander en de omgeving. We worden geestelijk bewuster. Er heeft door al die ervaringen een verdieping in bewustzijn plaatsgevonden. Dit is eigenlijk een automatisch proces. Je kunt zeggen dat elke pittige ervaring een ‘mini-inwijding’ erbij is in het leven. Al die mini-inwijdingen ten samen vormen een grote inwijding. Je zult wel begrijpen dat de mens met zijn tientallen terugvallen niet in een korte tijd zomaar grondig verandert/groeit. We hebben daar vele levens voor nodig.
Sommige mensen hebben even ‘achter de spirituele schermen’ mogen kijken. Zij beginnen de wetten die in ons heelal heersen te erkennen en te begrijpen. Je kunt tot op verschillende niveaus ingewijd zijn. Een persoon begrijpt steeds een stukje meer van het leven. Ik praat liever over een persoon die afstemming heeft op een bepaalde sfeer/gebied van bewustzijn, dan een specifieke graad of niveau van inwijding. Na de stoffelijke dood ga je naar het gebied/gene zijde waar je innerlijk gezien thuishoort.

Karma, de wet van
De wet van karma of ook wel de wet van oorzaak en gevolg, of anders gezegd wat jij zaait zal je later zelf weer in een ander leven oogsten. Dit geldt zowel voor goede handelingen (toekomstig positief karma) als negatief destructief handelen (toekomstig negatief karma). Door deze wet is er kosmische rechtvaardigheid in het heelal. Wij ‘schrijven’ (onze ziel ‘registreert’ alles) dus zelf ons toekomstig levensprogramma (leven). Al het leven in de kosmos staat met één grote Alziel in verbinding. (Zie ziel en alziel). Gelukkig is er voor de hedendaagse mens veel meer positief dan negatief karma opgebouwd.

Kinetische krachten
Onze gedachten zijn goed beschouwd krachten/energieën. Dit ga je steeds meer beseffen als je aura’s begint waar te nemen of te voelen. Soms gebeurt het dat je met geestkracht (spontaan) invloed kunt uitoefenen op materie bijvoorbeeld op een televisie. Je ‘drukt’ de beelden voor een paar tellen met jouw energie weg. Ook vallen er wel eens spullen ‘zomaar’ van de muur. Gevoelige metertjes van apparatuur kunnen door deze geestelijke energie even uit slaan. Eens in de toekomst zullen we de ‘sleutel’ van het beïnvloeden van materie door de krachten van de geest ontdekken en nuttig gaan gebruiken.

Kirlian-fotografie
Het is leuk om een beeld (visueel) van de paranormale wereld te vormen. Maar helaas, zowel Kirlian foto’s als de aurafoto’s die op de meeste alternatieve/paranormale beurzen worden gemaakt, hebben weinig tot niets met de werkelijke aura te maken. Bij de aurafoto’s zie je heel duidelijk dat de gekleurde ‘aurawolken’ (auramist) een eind vóór de persoon liggen. De persoon staat een stuk daarachter. Ook is meestal het gezicht te zien van de persoon, terwijl een aura altijd helemaal (in en) rondom een persoon is. Je zou dus overal de kleuren moeten zien. Je kunt niet alleen een dikke aurawolk naast je hoofd hebben en niet voor je gezicht. Kijk zelf maar eens goed.
De aura komt uit/in/rond de mens, dier of plant (al het leven) zelf.
De apparatuur die er is om aurafoto’s te maken is nog te ‘grof’ en te ongevoelig om de aura werkelijk vast te leggen. Later zal er wel fijngevoeligere apparatuur uitgevonden worden. Zie ook het ‘Directe stem apparaat’. In de tijd dat gene zijde in geluid en beeld vast te leggen is zal de wereld/het denken van de mensen zeer snel veranderen. Alle mensen die nu op het een of andere paranormale/spirituele vlak bezig zijn, zijn eigenlijk de pioniers voor de mensen in de toekomst.

Opmerking: De mensen die op een paranormale beurs staan met hun standje, kunnen zelf wel paranormaal gevoelig zijn. Dit staat hier uiteraard helemaal los van.

Boeken tips:
1 - De aura, uitstraling rond mens, dier, plant en steen Gmelig-Meyling/Wim Gijzen (uitgeverij Anhk-Hermes ). Dit boek is nog wel eens tweede hands te verkrijgen.
2 - Chakra’s, van de helderziende C.W.Leadbeater (Theosofische uitgeverij)
3 – The aura van Edgar Cayce (in het Engels)

Kringloop der ziel
De mens heeft meer dan duizenden levens nodig om tot dieper (geestelijk) inzicht te komen. De aarde is slechts één plaats/gebied/planeet in het heelal waar het leven (mens, dier en plant) zich kan ontwikkelen. Gemiddeld genomen ben je zo’n tachtig jaar aan gene zijde voordat je weer naar de aarde terugkomt (geboren wordt). Het kan ook veel korter of veel langer tot zelfs enkele eeuwen voordat je weer terug komt/incarneert. Het is de bedoeling dat we allemaal tot een bepaald niveau groeien en dan eens verder gaan naar de volgende planeet na de aarde. De volgende planeet ligt in een hoger/ander universum. Het is niet vanuit ons universum/trillingsgebied te zien en te bezoeken. Deze ruimte is beschermd.

Levensdraad (deel van het Zilveren koord)
Tussen het aardse stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam zitten etherische energiekoorden. Dit zijn ‘verbindingsdraden’ tussen de twee lichamen van de mens. De levensdraad is o.a. verbonden met de zonnevlecht (buikchakra), het voedt (levensenergie) het lichaam. Tijdens ‘de dood’/het overgaan breken deze verbindingsdraden. Na je overlijden ga je verder met je geestelijk lichaam. Het geestelijk lichaam is eeuwig en niet ‘vernietigbaar’. In de Bijbel wordt er ook gesproken over ‘het zilveren koord’.

Levensfilm
Tijdens het stervensproces ziet iedereen in een paar tellen zijn gehele leven in z’n gedachten aan zich voorbij gaan. Ook mensen met een bijna-doodervaring maken dit soms mee. Je ziet je eigen belevenissen en gedachten, maar ook hoe anderen zich gevoeld hebben als gevolg van jouw gedrag/positieve of negatieve daden. Dit kan voor veel personen erg confronterend zijn. Tip: probeer elke dag weer opnieuw, alles zo goed mogelijk te doen.

Levensprogramma/lot
Ieder mens komt op aarde met een vast levensprogramma, waar je niet van af kunt wijken. Dit heeft te maken met je vroegere goede en verkeerde handelingen (karma) in vorige levens. Een mens ‘schrijft’ in wezen zelf zijn eigen toekomst/levensprogramma. Zijn eigen (onpartijdige) ziel ‘registreert’ alle ervaringen en wel of niet uitgevoerde gedachten. We moeten aan elkaar (karmisch) goedmaken, samen verder groeien en vooral genieten.

Leviteren (levitatie)
Er zijn enkele mensen (o.a. oosterse yogi’s) die in staat zijn hun eigen lichaam te laten zweven/leviteren. Meestal worden bij een levitatie voorwerpen verplaatst. Dit wordt met de geest (geestkracht) gedaan. Sommige mediums worden voor het publiek gebruikt om deze geestkracht te tonen en te bewijzen door gene zijde.

Lichtsferen
Na je aardse dood (overgaan) gaat iedereen, mens en dier, naar een volgend gebied toe. Je hebt daar diverse gebieden die je ‘sferen’ noemt. Hoe verder een persoon ontwikkelt, des te hoger gebied hij bereikt. Alle mensen evolueren steeds verder en komen via lagere sferen naar hogere gebieden. Die hogere gebieden noem je ‘lichtsferen’. Het zijn bijzonder mooie gebieden, waar iedereen zich graag in vertoeft. Er zijn daar veel bloemen, vogels, beekjes, parkjes, bergen, grote tempels om te studeren (levenslessen) in een bepaalde richting en er is veel ‘licht’. Er zijn zeven gebieden van licht. Na de zevende lichtsfeer ga je naar de volgende planeet. Het kost je enkele duizenden jaren om deze sferen te doorlopen.
Voor de duidelijkheid door je eigen inzet en dikwijls door je eigen bloed, zweet en tranen, verdien je zelf een hoger en vriendelijkere bestaansfeer aan gene zijde. In de ruimte, hier op aarde of daar aan gene zijde, krijgt niemand zo maar iets ‘cadeau’. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Het zou onredelijk zijn als sommige mensen voor getrokken worden.

Maan
Volgens Jozef Rulof (eigenlijk zijn meester/leider Alcar van gene zijde) en de meester van Alice Bailey (de Tibetaan), die elkaar waarschijnlijk nooit gekend hebben, is al het leven op de planeet de Maan in het water ontstaan. We waren toen nog ééncelligen. Veel later werd het inmiddels geëvolueerde leven (mens, dier en plant enz.) tot volgende planeten ‘aangetrokken’. De Aarde is één van de zeven ontwikkelingsplaneten in de ruimte (heelal). Al het leven is inmiddels op één van de volgende planeten. Vandaar dat de maan nu ‘stervende’ is. Eens, in de verre toekomst, heeft de aarde ook haar opdracht voltooit. Dan is al het leven naar een nog hogere planeet geëvolueerd.
Boekentip: Het ontstaan der heelal van Jozef Rulof (zie Jozef Rulof op het Internet).

Magie, witte en zwarte
Een mens heeft diverse (paranormale) basiskrachten tot z’n beschikking. De krachten zelf zijn neutraal; niet positief of negatief. De witte magiër gebruikt z’n krachten voor uitsluitend positieve doeleinden en de zwarte magiër gebruikt z’n krachten voor afbrekende/kwalijke doeleinden (vaak voor erg veel geld en misbruik van macht).

Magnetiseren
Werkelijk ieder mens heeft helende vitaliteitenergieën. Jouw energieën kan je door middel van je handen (handoplegging) overbrengen op mens, dier of plant. Houd je hand maar eens één of twee centimeter in de buurt van je wang om dit te ‘voelen’. Deze universele energie kan je goed bij bijvoorbeeld moeheid, slapeloosheid, nervositeit en diverse pijnen gebruiken.
Genezend mediums krijgen deze energie en boodschappen van hun astrale leider door. Andere personen werken meestal met hun eigen natuurlijke krachten. Het is onverstandig om al je basiskrachten aan een ander door te gegeven. Je kunt daardoor heel makkelijk problemen met je zonnevlecht (buikchakra) krijgen. Mijn advies is: gebruik deze natuurlijke krachten uitsluitend in eigen kring en stap vooral niet te snel in de schoenen van een dokter/therapeut.

Materialiseren
Alle stof is in wezen de laagste vorm van geestelijk energie. Alle stof is eigenlijk geestelijke energie (licht). Stof kan je met je geest beïnvloeden. Met geestkracht kan je je verplaatsen (zie leviteren) of even onzichtbaar maken (dematerialiseren) en later weer zichtbaar maken (materialiseren). Voor gene zijde, omdat dat toch al het land van de geest(kracht) is, is het makkelijker om voorwerpen of personen te dematerialiseren en weer te materialiseren. Wij leven op de aarde met heel veel illusies. Het is goed om eens bij deze informatie stil te staan.

Mediteren
Door bepaalde oefeningen kan je je gedachte en gevoelswereld (meer) tot rust brengen. Je brengt eigenlijk je aura tot rust. Je kunt nooit helemaal je gedachten uitschakelen, dat heeft ook geen zin. Meditatieoefeningen werken pas goed als je het regelmatig probeert. Je kunt dit op je eigen gevoel/intuïtie doen. Er zijn diverse meditatiecursussen en yoga workshops te volgen. De eerste stap zetten is meestal de moeilijkste omdat je er heel veel van verwacht wat er helemaal niet is. Het is gewoon een kwestie van doen en uitproberen. 

Medium
Een medium is een tussenpersoon en doorgever (een ‘doorgeefluik’) van boodschappen van astrale gidsen van gene zijde. Mediums kunnen ‘geestelijke afstemming’ hebben op zowel hele lage als hoge lichtsferen van gene zijde. Dit is de reden van zuivere en onzuivere berichten. In principe kan iedereen op jonge of oudere leeftijd medium ‘worden’. Maar de meeste mediums hebben deze fijngevoeligheid al op zeer jonge leeftijd.
Enkele hoogontwikkelde mediums staan dag en nacht (stand-by) in verbinding met een astrale gids (begeleider/meester). Zij zijn hiervoor geboren (uitgekozen). Hun gaven blijft ALTIJD in handen van hun astrale leider van gene zijde. Zonder de informatie van hun astrale leider kunnen ze niet veel doen. Een medium moet zich voor honderd procent open kunnen stellen. Dit vergt een training van veel levens. Op dit niveau zijn er (helaas) maar enkelen.

Meesters van Wijsheid
Een groep van zeer hoogontwikkelde personen die het wel en wee van de mens in de wereld nauwlettend volgen. Zij hebben allemaal in het verleden ‘meesterschap’ over zichzelf bereikt. Alle zwakke (menselijke) karaktereigenschappen hebben zij reeds overwonnen. Zij hebben allemaal dezelfde weg van ontwikkeling/evolutie achter de rug als waar wij nu mee bezig zijn. Zij kunnen ons dus uit persoonlijke ervaring (groot inzicht) adviseren. Zij zullen NOOIT in het karma (levensopdrachten) van personen ingrijpen.
Website tips: www.www.sharenl.org of White Eagle boeken (ook in het Engels).

New-Age tijdperk (ookwel het nieuwetijds tijdperk)
Na de tweede wereldoorlog is de mens langzaam anders/bewuster gaan denken en voelen. Hij leert zelfstandig te denken. New-Age tijdperk wordt ook vaak het Waterman tijdperk genoemd. Alle mensen willen bewust iets van hun leven maken. Er is geen ruimte meer voor dictators, machthebbers, grote materialisten enz. We leren in deze periode, van ongeveer twee duizend jaar, samen te delen en de natuur te respecteren. Het wordt een tijd van grote voorspoed. Wij zijn eigenlijk de pioniers/de ’baanbrekers’ voor de komende generaties.

Occultisme
Oud woord voor het bestuderen en uitoefenen van paranormale en spirituele zaken (esoterie). Vroeger moest je vanwege de kerk alles geheim (verborgen). houden. Het was verboden om dergelijke zaken te bestuderen en uit te oefenen. Terwijl de Bijbel vol (bol) met allerlei merkwaardige en bijzondere paranormale ervaringen staat.
Een profeet is een ander (ouderwets) woord voor een hedendaagse bekwame helderziende. Er werd in de tijd van de Bijbel (en al heel ver daarvoor) ook al veel voorspeld.

Ongehechtheid
Door je ergens overdreven (emotioneel) aan de te hechten, veroorzaak je voor jezelf onnodige veel pijnen. Je kunt nou eenmaal niet alles vasthouden. Het nieuwetijds denken zal steeds meer gericht zijn op het ‘onthechten’. We willen te veel bezitten, begeren en vasthouden vaak tegen beter weten in. In werkelijkheid hoef je niet te hechten want als ‘kind’ van de Schepper ‘bezit’ je automatisch al alles. De mensheid is in werkelijkheid één grote familie en de aarde is de ‘tuin’ waar we allemaal in leven. Dit zijn zaken om eens goed over na te denken/filosoferen.

Overgaan
Na de dood ga je naar een ander (volgend) trillingsgebied. Vandaar het woord overgaan, (ergens naar toe gaan). Overgaan is een vriendelijker woord voor doodgaan. Er bestaat helemaal geen dood, alleen het achterlaten van je stoffelijk lichaam. Na je dood ga je met je geestelijk lichaam naar het volgende gebied/het hiernamaals. Dat gebied lijkt veel op de aarde. Het overgaan is voor veel mensen een mooie indrukwekkende ervaring. We worden tijdens het stervensproces door gidsen, familieleden en andere bekenden opgewacht en begeleidt.

Paragnost
Een paragnost is een paranormaal begaafde. Vroeger was het ‘helderziende’ of ‘medium’ of nog veel langer geleden ‘een profeet’. Dit woord paragnost komt voort uit de parapsychologie. Het betekent: anders dan met de gewone zintuigen waarnemen. Iets helderzien, heldervoelen, helderweten enzovoort. Een parapsycholoog noemt dit ‘buitenzintuiglijke waarneming’. Dit is onjuist, je doet namelijk waarnemingen met de ‘zintuigen’ van je geestelijk lichaam. Goed beschouwd bestaat de mens uit zeven onderdelen/lichamen. Het aards lichaam en geestelijk lichaam zijn daar de twee bekendste van.

Paranormaal
Je hebt de ‘gewone’ zintuigen in je aardse stoffelijk lichaam en ‘paranormale’ zintuigen in je geestelijk lichaam. Met die paranormale geestelijke zintuigen kan je zomaar ineens iets op paranormale wijze: voelen, weten, zien, ruiken en proeven. Ieder mens (en dier) is van nature in een bepaalde mate paranormaal gevoelig. Je moet wel naar deze bijzondere indrukken leren te luisteren (serieus nemen), want anders heb je er niets aan.

Paranormale geneeskunde
Paranormale geneeskunde is het werken met het voor het gewone oog onzichtbare (helende) energieën die er wel zijn. Een magnetiseur of paranormaal genezer geeft basis levenskrachten door. Negen van de tien genezers geeft zijn eigen basisenergieën door. Zij hebben (helaas) nauwelijks spirituele/occulte kennis. Het beste is als een magnetiserende persoon heldervoelend is.
Enkele paranormale genezers zijn genezend mediums. Zij krijgen de genezende krachten via hun astrale beschermer/leider/gids via de aura ‘doorgestuurd’ (zij worden als het ware zelf ‘gemagnetiseerd’). Bekende (helderziende) genezend mediums zijn (waren) Andre Grootte, Mevrouw Croiset - Veerman, Jomanda, Jelle Veeman. Op dit niveau zijn er heel weinig bekwame genezers.

Parapsychologie
De wetenschap van het bestuderen en in kaart brengen van paranormale verschijnselen. Langzaam aan wordt deze wetenschap erkend. In de toekomst zullen de parapsychologen met onomstotelijke bewijzen naar voren treden. Er wordt fijngevoelige apparatuur uitgevonden waar je meer mee kunt ‘meten’ en ‘zien’. Later volgt er erkenning voor de beroepsgroep: de zieners, mediums, paragnosten, helderzienden, de genezers, magnetiseurs en paranormaal genezers enz.
Een bekende parapsycholoog uit de vorige eeuw was professor Tenheaff uit Utrecht. Hij heeft veel baanbrekend werk verricht en is dikwijls openlijk verguist. Hij heeft veel boeken geschreven.

Reïncarnatie, wet van
Door de wet van wedergeboorte op aarde (reïncarnatie) en de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) volgt de mens zijn weg door het universum, langs verschillende planeten. Al het leven wordt door de Schepper met behulp van deze kosmische wetten ‘gestuwd’ naar hoger en bewuster leven. Er zijn na de aarde hogere planeten waar we allemaal naar toe groeien/evolueren. We kunnen ons niet onttrekken aan deze krachtige wetten.

Reïncarneren
Het opnieuw op aarde geboren worden; ook wel wedergeboorte. Het is eigenlijk een hele grote kringloop van meer dan duizenden levens. Stel je eens voor de bewustzijnstoename van een insect naar de huidige mens, ook al moet ik er wel bij zeggen dat de mens nooit een insect is geweest. Je wordt geboren en gaat later weer dood. Je gewone lichaam laat je tijdens je dood achter en je gaat met je geestelijk lichaam naar gene zijde toe. Na ongeveer 80 jaar gemiddeld (kan dus veel korter of veel langer zijn) word je dan weer opnieuw door de aarde aangetrokken (geboren). Later worden we door hogere (bewustere) planeten aangetrokken. Goed beschouwd ‘wandelen’ we door de grote ruimte(s).

Rulof, Jozef (beroemde helderziende)
Geboren in 1898 – 1952 ’s Heerenberg (Oost-Nederland).
Eén van de allergrootste helderziende mediums/schrijvers. De boeken zijn erg Christelijk geschreven, kijk hier doorheen en lees de boodschap. Verder zijn ze door iedereen goed te lezen. Jezus heeft gezegd dat er later door iemand nog veel bijzondere informatie zal worden doorgegeven aan de mensheid. In de persoon van Jozef Rulof als medium is deze taak inmiddels volbracht. Er zijn meer dan 25 bijzondere boeken geschreven. De boeken zijn inmiddels in verschillende talen vertaald.
Voor meer informatie over zijn bijzondere boeken: www.jozefrulof.nl

Sferen aan gene zijde
Er zijn verschillende gebieden (sferen) in het hiernamaals/gene zijde. Ieder mens heeft tijdens z’n leven op aarde afstemming op één van de gebieden van gene zijde. Je hebt duistere (nare) tot hele lichte (vriendelijke) sferen. Een mens (ook dier) groeit steeds verder/hoger. We moeten eerst alle sferen van gene zijde die bij de planeet aarde horen ons geestelijk eigen zien te maken, om vervolgens tot een volgende hogere planeet aangetrokken te worden.

Spirit / geest
Exact hetzelfde woord voor bijvoorbeeld geest, entiteit, verschijning. Het is dus een persoon van gene zijde (uit het hiernamaals ookwel de parallelle wereld). Een persoon aan gene zijde heeft een geestelijk/licht lichaam.

Spiritisme
Het proberen contact te leggen met personen die overleden/overgaan zijn. Dit kan heel gevaarlijk zijn om te doen. Persoonlijk raad ik het je in ALLE gevallen af. Het is beter om af te wachten totdat je ongeforceerd en spontaan een boodschap van iemand krijgt, want dan is het meestal goed. Je kunt door deze spelletjes verkeerde mensen gaan aantrekken (‘meelifters’ in je aura). Je eigen wil kan dan door hun wilskracht/geestkracht worden weggedrukt.

Spiritueel
Mensen die spiritueel ingesteld zijn proberen de reden van het leven (het bestaan) te doorgronden en te begrijpen. Zij houden zich onder andere bezig met onderwerpen zoals bijvoorbeeld: het leven na dit leven, wedergeboorte (reïncarnatie) en het onderzoeken en gebruiken van aangeboren paranormale vermogens zoals heldervoelen of helderzien, levensmagnetisme enz.

Symbolen (symbolische betekenis)
In sommige dromen komen symbolen voor. Er zijn een aantal universele beelden/symbolen met een bepaalde betekenis. Je kunt bijvoorbeeld dromen over zand, licht of donker water, vloedgolven, het verliezen van tanden, trappen lopen, vliegen enzovoort. Veel symbolen in je droom of bij symbolische helderziendheid zijn zeer persoonlijk. Wat voor mij het symbool ‘appel’ betekend, kan voor jou een hele andere betekenis hebben. Probeer er achter te komen wat een symbool voor jou persoonlijk betekent. Schrijf je dromen eventueel op. Je kunt altijd later terugkijken misschien doorzie je iets. Ik denk dat er af en toe ook informatie ‘neerdaalt’ uit je ziel over jouw levensprogramma. Vergeet niet dat onze eigen ziel ons levensprogramma kent. (Zie ziel voor extra informatie).

Telekinese
Telekinese betekent het in beweging brengen van aardse materie (de stof). Je doet dit met denkkracht (je eigen geest). Je kunt bijvoorbeeld verschillende voorwerpen verplaatsen. In de praktijk lukt dit zeer zelden.

Telepathie
Gedachten zijn energieën/krachten. Je kunt sterke gedachten (krachten) op anderen overbrengen. Het uitzenden en ontvangen van gedachten en gevoelens noemt men ‘telepathie’. Iedereen wordt bewust of onbewust door anderen telepathisch energetisch beïnvloedt. Een paranormaal gevoelig persoon kan hier veel last van hebben. Zorg dat je altijd fit en goed uitgeslapen bent. Pas op met je gedachtes. Vriendelijke gedachten (krachten) zijn ‘helend’ en boze gedachten zijn slecht voor je aura. Paranormaal gevoelige personen moeten leren hun eigen gevoelens te scheiden van die van anderen. Dit is in de praktijk niet zo eenvoudig.

Tweelingziel
Hier is erg veel misverstand over. Tijdens je allereerste leven in het water op de nu ‘stervende’ maan, is je geestelijk lichaam (toen nog als eencellige) in tweeën gesplitst. Hier is je tweelingziel uit voorgekomen. Heel lang kwamen tweelingzielen bij elkaar, totdat de mensen fouten vanwege hun vrije wil begonnen te maken en zichzelf daardoor verwijderde van z’n eigen tweelingziel (z´n soulmate/zielemaatje). We moeten eerst al het karma weer oplossen.
Wanneer je aardse kringloop volbracht is, kom je in de sferen van gene zijde jouw tweelingziel weer tegen. Je blijft dan voor eeuwig met elkaar verbonden. Dit is voor IEDEREEN een geweldige ervaring. In wezen zonder dit te beseffen hunkert vrijwel iedereen in de diepte naar z’n tweelingziel. (Zie ook maan).
Belangrijke opmerking: Een belangrijk punt om te weten is dat mensen die na het afronden van hun aardse levens en naar de vierde sfeer van licht (bewustzijn) zijn gegroeid (geëvolueerd) onbeperkt terug op hun eigen levens (of die van anderen) kunnen terug kijken. Vandaar dat deze informatie op de aarde bekend is gemaakt (gekomen).

Uittreden
Een mens heeft een tijdelijk aards stoffelijk lichaam en gelijktijdig een eeuwig geestelijk lichaam. Met het geestelijk lichaam ga je later definitief naar gene zijde (het hiernamaals). Soms gebeurt het dat je tijdens de slaap opgehaald wordt om in uitgetreden toestand belangrijke informatie over je huidige leven (levenslessen) te krijgen of overleden familieleden te spreken. (Zie ook het zilveren koord).
Ik ben beslist geen voorstander van het experimenteren met uittredingen. Er bestaat altijd gevaar voor vervelende confrontaties. Je kunt beter afwachten totdat je door een bekwame astrale gids van gene zijde (bewust) wordt opgehaald. Dan kan (zal) er niets vervelends met je gebeuren.

Verlichting
Een mens laat heel langzaam zijn materialistisch/egoïstische inslag (karakter) los. Na diverse vruchtbare/leerzame levens krijgt de persoon meer inzicht in zichzelf, de ander en de omgeving. Hij overwint geleidelijk aan zijn lagere natuur (negatieve karakter eigenschappen). Bij het verwerven van meer inzicht en gevoel neemt de grootte en helderheid van de aura snel toe. Iedere persoon moet ‘meesterschap’ over z’n karaktereigenschappen zien te krijgen. Hier heb je veel levens voor nodig.

Verschijning
Een verschijning kan bijvoorbeeld een bekende (bijvoorbeeld een familielid of vriend) van je zijn, die je even (helder)ziet. Vaak zie je dat maar een paar tellen. Je kunt iemand zien die overleden (overgegaan) is, maar ook iemand die gewoon heel sterk vaak emotioneel geladen aan jou denkt. Iemand hoeft dus niet per se dood te zijn. Je hoeft niet bang te zijn als je een verschijning ziet. We worden goed door onze gidsen beschermd.

Volgende planeet
Na de vele levens op de aarde en het doorlopen van de hogere bewustzijns sferen van gene zijde worden we vanzelf naar de volgende planeet ‘aangetrokken’. Eerst naar een ‘bijplaneet’ om te louteren/wennen en daarna na de volgende hoofdplaneet zelf. Deze planeten zijn niet hier in dit universum te vinden. Deze planeten bevinden zich op een hogere golflengte/een andere dimensie. We moeten eerst alle zeven sferen/gebieden van gene zijde hebben doorlopen voordat we naar de volgende planeet kunnen worden aangetrokken. Mensen die nu in de zevende sfeer van licht leven, hebben telepathisch contact met personen van die volgende planeet. Ieder mens en dier zal eens op deze planeet heel gelukkig en in harmonie leven. Na deze planeet volgen er nog drie grote planeten.
Na deze planeten komen we in het ‘Al’. Het is niet meer voor te stellen en te verwoorden hoe het leven daar is.
Ieder positief of heel negatief ingestelde persoon komt uiteindelijk in deze ‘Hemel’ aan. Dit is de wens van de Schepper of hoe je dit bewustzijn of kracht ook wilt verwoorden.

Voorspellen
Mensen willen graag iets van hun levensprogramma/toekomst weten. Zij stellen vragen over wanneer je bijvoorbeeld zwanger wordt, een nieuwe vriend krijgt of wanneer je huis verkocht wordt enzovoort. Er zijn weinig goede voorspellers die zinnige informatie kunnen vertellen. Meestal zijn het een paar voltreffers tegenover tien missers. Een bekwame helderziende of astroloog kan je helpen, je te inspireren.
Probeer toch zo veel mogelijk op eigen kracht je beproevingen (jouw levenslessen) te doorstaan. Persoonlijk beleefde en doorleefde ervaringen, maakt je uiteindelijk innerlijk rijk.

Voorspellende dromen
Het kan gebeuren dat je in een droom informatie over jouw leven krijgt. Soms gebeurt iets al binnen 24 uur, maar het is ook mogelijk na een half jaar of zelfs jaren vooruit. Deze bijzondere informatie springt er meestal erg uit. Je zult het vast herkennen. De boodschappen worden meestal door mensen van gene zijde ‘ingefluisterd’. Het is voor hen niet moeilijk om ons in een droom te bereiken. Indianen waren hier al bewust van. Schrijf je bijzondere (voorspellende) dromen in een dagboek op. Wanneer je dat terugleest kan je er veel van leren.

Voortbestaan
Hiermee wordt bedoeld het leven na dit leven. We gaan allemaal naar het hiernamaals. Het leven zet zich daar ‘gewoon’ weer voort. Eens (dus vroeg of laat) kom je voor je volgende leven weer terug naar de aarde. Het kan heel goed zijn dat je dan bij andere ouders en broertjes en zusjes geboren wordt. We behoren eigenlijk tot een heel grote groep mensen waar we zo nu en dan vanwege het karma weer na elkaar toe getrokken worden (zie ook ziel). Verreweg de meeste mensen die je in je leven tegenkomt, heb je al eerder ontmoet.

Voorvoelen
Soms voorvoel je van tevoren wat er later gaat gebeuren. Je voelt iets (geestelijk) aan. Dit kan werkelijk over van alles zijn, leuke maar ook vervelende dingen. Het is wel heel moeilijk om te onderscheiden wanneer je iets voorvoeld of dat je iets voelt omdat je het zo graag wilt. Wat het precies is geweest kan je alleen maar achteraf zien. Nogmaals, je kunt altijd je paranormale (vreemde/grappige) boodschappen in een dagboekje schrijven. Hier kan je veel van leren.

Ziel
Zoals het stoffelijk lichaam ‘gereedschap’ is voor onze geest is de ziel dit voor onze geest. De ziel ‘registreert’ (houdt bij) al onze daden, maar ook onze gedachtes. Door alle positieve of negatieve handelingen (oorzaken) komen er vanzelf de gevolgen. Zo is de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). Ons levensprogramma/lot wordt door onze eigen ziel ‘geschreven’. De mens heeft hier (gelukkig) geen invloed op, want anders zou iedereen voor een makkelijk leven kiezen. Iedereen schept door z’n daden zijn eigen toekomst. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het heden, je huidige omstandigheden.

Zilveren koord
Het zilveren koord is een verbindingsdraad/koord tussen ons aards stoffelijk (tijdelijk) lichaam en het (eeuwige) geestelijke lichaam. Zie ook ‘het bewustzijndraad’ en ‘de levensdraad’. Tijdens een bijna-doodervaring, bijvoorbeeld vanwege een zwaar ongeluk, blijft dit koord nog intact. Wanneer dit etherisch verbindingskoord ‘breekt’ dan treedt de dood definitief in. Een dokter kan je dan niet meer terug halen. Het geestelijk lichaam (jij dus) gaat naar gene zijde (het hiernamaals).

Zonnevlecht (en je leren af te sluiten)
Ongeveer vijf centimeter boven de navel zit een chakra. Deze chakra die lijkt op een draaikolk van energie heeft onder andere de functie om via een hormoonklier (de alvleesklier) in de buik de spijsvertering te regelen.
Ook kan je via deze energie draaikolk in je aura gedachten en emoties van andere opvangen. Het is eigenlijk een soort ‘sluis’ van paranormale informatie uitwisseling. Veel mensen worden door het spontaan ‘ontwaken’ van deze chakra in bepaalde mate op een natuurlijke manier paranormaal ontvankelijk/gevoelig. Het is niet altijd fijn om ‘sfeertjes/emoties’ van anderen te voelen (op te vangen). Het is verstandig om je vooral ook goed te leren af te sluiten, dit vergeten heel veel mensen.
Een tip: je aura kan je zien als een wolk van energie. Jij kunt met gedachtes wat ook in werkelijkheid energieën zijn, jezelf afsluiten. Denk dan in gedachte aan de gordijnen of een rits van een hele grote slaapzak dicht doen. Je kunt trouwens ook bijvoorbeeld een hele brede gracht tussen jou en anderen plaatsen enz. Het maakt totaal niet uit welk beeld (dit noem je in de nieuwetijdswereld een visualisatie) je toepast. Als je het maar zo serieus mogelijk en goed doet, hoe serieuzer des te beter. Een gedachte wordt altijd gevolgd door energie. Probeer eens over de diepte van deze natuurwet na te denken/ filosoferen.
Je kunt ook heel eenvoudig je beide handen boven op je zonnevlecht leggen.

 

Copyright:
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, enz. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Copyright © 1999-2023 Ron Malestein – Den Haag.

Contact/info zie website Ron Malestein: www.ronmalestein.nl